Palliatief Vrijwilliger

Biedt hulp bij de laatste levensfase

Het verzorgen van een geliefde is de laatste fase van zijn/haar leven is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever en kan er gekozen worden voor opname op de palliatieve unit. Als palliatieve vrijwilliger biedt u hulp om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.

U kunt van betekenis zijn
Er zijn voor de ander. U bent aanvullend op het afscheidsproces van familie en dierbaren en werkt samen met de mantelzorger(s) en de verpleegkundige zorg van Icare. Op aanvraag van de gast/bewoner kan er ook hulp geboden worden bij individuele behoeften en wensen. Zoals bijvoorbeeld een luisterend oor, een gesprek, een ontspannen massage, maar ook samen naar buiten gaan, een boodschap doen of in de tuin zitten. Verder ontvangt iedereen die binnen komt. U verricht geen verpleegkundige handelingen.

Hoe vaak en wanneer

 • Minimaal twee dagdelen per week beschikbaar.
 • Maandag t/m zondag, ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds
 • In overleg met u wordt(en) de dag(en) en tijd(en) vastgelegd.

Wij zoeken mensen die...

 • evenwichtig in het leven staan;
 • in staat zijn tot een bescheiden opstelling en respectvol ruimte laten voor anderen;
 • kunnen luisteren naar anderen en eigen normen en waarden niet voorop stellen;
 • een bescheiden positie kiezen in het stervensproces van anderen;
 • hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen bewaken;
 • eigen grenzen kunnen aangeven en bewaken met betrekking tot verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren;
 • deze vormen van zorg een warm hart toedragen;
 • bereid zijn tot het volgen van een introductie cursus van vier dagdelen en de inwerkperiode;
 • kunnen en willen samenwerken, overdragen en meedraaien met overleggen en evaluatie/intervisie.

Voor meer informatie of aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Anja ter Stege (coördinator vrijwilligerswerk) via 06 10 27 16 74 (dinsdag t/m donderdag bereikbaar. Mailen mag via vrijwilligerswerk@icare.nl