Zorg met kwaliteitskeurmerk

Icare is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. Dit certificaat geeft aan dat Icare voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Dat betekent onder andere dat:
● De klant centraal staat
● De klant tijdig en helder geïnformeerd wordt over de zorgverlening
● Icare duidelijke afspraken maakt met de klant
● Deze afspraken vastgelegd worden in een zorgplan
● De zorgverlening regelmatig wordt geëvalueerd en verbeterd

Om het HKZ-certificaat te behouden wordt Icare jaarlijks gecontroleerd door een externe, onafhankelijke organisatie.

Meer weten over het HKZ-certificaat en de Stichting HKZ?
Naar www.hkz.nl