“Mooi dat je in deze tak van zorg als zorgprofessional kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners”

Esmé Alink – HBO VGG in Altingerhof Beilen

“Van jongs af aan wist ik dat ik de zorg in wilde. Hoe, wat en waar was mij nog niet duidelijk. Ik besloot HBO-verpleegkundige te gaan studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik liep onder andere stage in het ziekenhuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Mijn laatste stage was in Kloosterakker, een verpleeg- en verzorgingshuis van Icare. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met de doelgroep ouderen en de functie HBO-verpleegkundige in de ouderenzorg. Vanaf dag één dacht ik ‘dit is echt een hele leuke functie’. Toen ik dan ook in de laatste weken van mijn stage hoorde dat er een vacature kwam voor deze functie, heb ik mijn kans gegrepen. Nog voor mijn diplomering werd ik aangenomen bij Icare. Dit is anderhalf jaar geleden. Sindsdien werk ik met heel veel plezier als HBO-VGG’er in Altingerhof.

De functie als HBO-VGG’er is ontzettend afwisselend, dit maakt het voor mij ook juist zo interessant. Je merkt dat de bewoners die bij ons binnenkomen een steeds zwaardere zorgvraag hebben. Mensen wonen langer thuis. Wanneer ze dan in aanmerking komen voor het verpleeghuis is er vaak al sprake van co-morbiditeit op verschillende vlakken. Als HBO-VGG’er heb je een aantal afdelingen waarvoor je de zorginhoudelijke coach bent. Voor mij zijn dit twee psychogeriatrische afdelingen, een chronisch somatische afdeling en een ELV palliatieve unit waar mensen kunnen verblijven met een levensverwachting van minder dan drie maanden. De verscheidenheid aan bewoners en ziektebeelden maakt dit zeer afwisselend.

Het zorginhoudelijk coachen houdt eigenlijk in dat de afdeling gevraagd en ongevraagd advies krijgt op het gebied van zorgvragen van de bewoners, vraagstukken rondom somatische en gedragsmatige klachten, indicaties en het gehele reilen en zijlen op woningniveau. Het is mooi om te zien hoe een team of individu kan groeien in zijn of haar functie en steeds zelfstandiger gaat werken.

Naast coachen van de teams draaien wij verpleegkundige diensten op locatie, voeren wij verpleegtechnische handelingen uit, denken en schrijven wij mee aan beleidsstukken intramuraal breed, zitten wij in commissiestructuren, hebben wij direct contact met de bewoners en zijn of haar sociaal netwerk, werken wij veel samen met alle disciplines rondom een bewoner en begeleiden wij stagiaires en onderzoekers vanuit hogescholen. Kortom een heel interessante en afwisselde functie!

Uiteindelijk draagt dit alles bij aan het creëren van een zo prettig mogelijke woonplek voor de ouderen die in hun laatste levensfase binnen één van de huizen van Icare wonen. Daarnaast vind ik het mooi dat je in deze tak van zorg als zorgprofessional kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners.”

terug naar Home